Razvoj

Home / Razvoj
Razvoj

RAZVOJ

Program je razvijan godinama, i njegov glavni autor je Časlav Mančić koji je razvojem tehnika učenja počeo da se bavi daleke 1994. godine. Prve verzije ovog programa bile su namenjene studentima, a njegova komercijalna distribucija kroz kurseve kreće 1999. godine – u organizaciji Edukativnog centra »Finesa« čiji je Časlav Mančić bio jedan od pokretača.

Prvih nekoliko godina, program je organizovan isključivo u obliku dvodnevnih celodnevnih kurseva, ali je – pažljivim praćenjem stepena implementacije kod polaznika – ustanovljeno da iako većina njih lako savlada tehnike čitanja, pamćenja i organizacije gradiva na samom kursu, kasnije nedovoljno stečene veštine koristi u svakodnevnoj praksi. Zbog toga 2004. godine nastaje prva višefazna verzija ovog programa, i distribuira se pod imenom »Deduktivno učenje«. Bila je namenjena studentima i postdiplomcima; ova koncepcija programa dovela je do višestruko intenzivnije implementacije i do dugoročnijih rezultata.

Časlav Mančić započinje razvoj varijanata ovog programa za decu prvenstveno kroz rad sa svojom starijom kćerkom, a stečeno iskustvo implementira u prve vikend-verzije dečjih kurseva, čija organizacija kreće takođe 2004. godine. Da bi se prevazišao izazov nedovoljne implementacije, na prvim kursevima je uz decu bilo obavezno i prisustvo odraslih pratilaca, što je davalo odlične rezultate – u slučajevima kada su odrasli pratioci ozbiljno shvatali svoju ulogu u davanju podrške deci u implementaciji metodologije u bavljenje svakodnevnim školskim obavezama.

Preuzimanjem vođenja kancelarije nemačke kompanije »DOOR Training & Consulting« u Srbiji, Časlav Mančić dolazi na ideju da razvija visoko intenzivne kurseve zasnovane na ovom programu – namenjene poslovnim ljudima; prva internacionalna verzija ovog programa nastaje 2009. godine – po narudžbini kompanije »PMI« – i organizuje se u 15 zemalja, u okvirima petogodišnjeg projekta saradnje između ove švajcarske kompanije i kompanije »DOOR Training & Consulting«.

Razvoj najnovije – višefazne – verzije ovog programa za decu započinje 2016. godine, u saradnji sa Školom brzog čitanja i mudrog učenja, a prvi komercijalni kursevi organizuju se tokom 2017. godine. Trenutno, ovaj program distribuira se u više gradova Srbije, i to u dve varijante, dvomesečnoj i četvoromesečnoj.
Godinama je bio aktivan član jugoslovenske i srpske Mense, a u jednom mandatu je bio i član predsedništva lokalne Mense – zadužen za razvoj. U periodu njegovog najizraženijeg angažovanja u Mensi, pokrenut je i projekat u čijim je okvirima Mensa bila jedan od redovnih organizatora kurseva brzog čitanja, učenja i pamćenja, a članovi Mense su imali specijalne uslove pod kojima su ove kurseve pohađali.

Od 1992. do danas, više hiljada ljudi pohađalo je njegova predavanja, kurseve, radionice i treninge – u više zemalja, uključujući – osim svih ex-YU zemalja – i Rusiju, Bugarsku, Španiju, Grčku, Poljsku, Rumuniju i Holandiju. Autor je brojnih edukativnih curriculum-a u različitim kompetencionim oblastima, među kojima posebno mesto zauzimaju programi koji u fokusu imaju veštinu izlaganja, učenje, memorijske tehnike i brzo čitanje.

sr_RS