MUDRO UČENJE – OD PRVOG KORAKA

Home / MUDRO UČENJE – OD PRVOG KORAKA

MUDRO UČENJE - OD PRVOG KORAKA

U radu s decom školskog uzrasta uočili smo jedan negativan trend. Sve češće srećemo roditelje koji – s dozom zabrinutosti – govore o poteškoćama s kojima se njihovo dete suočava u prvim razredima osnovne škole. Kako je preduslov za upis u Školu brzog čitanja i mudrog učenja taj da dete ide u minimalno 3. razred osnovne škole (dete mora znati tečno čitati kako bi moglo savladati napredne tehnike čitanja, ali i ostale tehnike koje čine program Škole), razvili smo i od januara 2020. uveli u naše škole jedan potpuno drugačiji program – namenjen isključivo učenicima prvog i drugog razreda osnovne škole – pod nazivom Mudro učenje – od prvog koraka. Osnovni cilj programa Mudro učenje – od prvog koraka jeste podsticanje razvojnih sposobnosti dece ranog školskog uzrasta, kao i pomoć u savladavanju poteškoća u učenju – čitanja, pisanja, računanja, organizacije i izdvajanja bitnih elemenata iz gradiva, usmenog izražavanja te razvoja samopouzdanja kod dece. Naš zadatak je aktivirati kapacitete za učenje kod dece, pri čemu su u fokusu sve stvari koje deca tog uzrasta mogu savladati, te kroz pozitivne interakcije obnoviti i obogatiti životna iskustva o prostoru, vremenu, o drugome, o sebi, o odraslima, o školi, o životu. Program je namenjen deci koja idu u prvi i drugi razred osnovne škole, odnosno, deci uzrasta od 6,5 do 8,5 godina. Aktivnosti su organizirane u grupama od 6 do najviše 12 polaznika, poštujući individualne kapacitete svakog polaznika, te se prilagođavaju individualnim karakteristikama učenika kako bi se podigao nivo njihovog ličnog postignuća. Naš stručni tim sastoji se isključivo od certificiranih nastavnika za ovaj program koji ima afiniteta i iskustva u radu s decom. Program obuhvata 64 školska sata koji čine program koji traje osam meseci.

sr_RS