Koliko moram još da izdržim?

Home / Koliko moram još da izdržim?
KOLIKO MORAM JOŠ DA IZDRŽIM?
Stručnjaci smatraju da se petogodišnje dete jednim zadatkom može koncentrisano baviti u proseku od 10 do 15 minuta; dete školskog uzrasta treba da može da svoju koncentraciju posveti određenoj aktivnosti dosta duže – i do četrdesetak minuta, koliko i traje školski čas. Ipak, za kvalitetnu koncentraciju potreban je i pravovremeni odmor od fokusirane aktivnosti, pa je dobro praviti kratkotrajne pauze između perioda posvećenih jednoj aktivnosti. Ove pauze ne moraju trajati dugo; često je i par minuta deci dovoljno da osveže svoju koncentraciju. Naravno, svrsishodnost pauze u nekoj meri zavisi od dužine i težine aktivnosti koja joj je prethodila, a još više od toga šta dete treba dalje da radi, ali je prosečnom detetu desetak do petnaest minuta obično dovoljno za »oporavak« i od najkompleksnijih intelektualnih aktivnosti. Dakle, da bi dete tokom obavljanja neke duže aktivnosti moglo da održava dovoljan nivo koncentracije, preporučljivo je da na svakih dvadesetak do trideset minuta napravi pauzu – tokom koje će se baviti nečim potpuno drugačijim od date aktivnosti; to može biti najobičniji izlazak na terasu, nekoliko pojedenih zalogaja, razgovor sa članom porodice, igranje jednog nivoa neke igrice, kratko telefoniranje ili razmena elektronskih poruka... Na ovaj način, dete će ukupno biti koncentrisanije i uspešnije u nastavku obavljanja date aktivnosti, nego da se – pod nekom vrstom »prisile« – od njega traži da završi datu aktivnost u celosti, pre nego što može da radi nešto drugo ili da se duže odmara. SAVET ZA RODITELJE: Budite oprezni sa pritiscima kojima želite da »motivišete« svoje dete da završi neku obavezu; ponekad je VIŠE – zapravo MANJE, i obratno.
sr_RS