Fokus

Home / Fokus

FOKUS

Osnovni ishodi ovog programa

 • bolja motivacija za učenje
 • veća sposobnost filtriranja i organizacije gradiva
 • lakše pamćenje i teže zaboravljanje odabranih podataka
 • ušteda vremena
 • funkcionalnije izražavanje naučenog – pri pismenom i usmenom odgovaranju

Tematska osnova programa

 • rangiranje informacija po važnosti i zanimljivosti
 • kreativno i delotvorno vođenje beležaka o važnim elementima gradiva
 • memorijske tehnike za pamćenje nabrajanja, definicija i sličnih tekstualnih celina
 • veština izlaganja pri odgovaranju.
  Program ima tri osnovne verzije; jednu koja traje osam, drugu koja teraje šesnaest i treću koja traje dvadeset četiri radionice. Svaka radionica traje 2 sata i 25 minuta (tri školska časa). Radionice se najčešće organizuju jednom nedeljno – vikendom. Osnovna razlika između ove dve varijante programa je u broju časova na kojima se deca i odrasli bave učenjem svog realnog gradiva, odnosno razvijaju tehnike grupnog učenja.
  Roditelji/staratelji imaju mogućnost da se priključe svojoj deci na početnim i završnim radionicama, kako bi bili u mogućnosti da deci daju podršku u implementaciji ove metodologije u njihovo svakodnevno učenje.
  Osim za decu školskog uzrasta, ovaj program se organizuje i za odrasle – tipično za studente – ali se u tom slučaju program prilagođava polaznicima odraslog uzrasta – i na nivou metodologije, i na nivou tehničkih aspekata organizacije radionica (radionice mogu trajati duže od tri časa i održavati se frekventnije).
sr_RS